Många idag är tvungna att veckopendla mellan jobbet och hemmet. Vilka olika konsekvenser kan det medföra? Du kan läsa mer om det här på vår hemsida.