Tyvärr är det ganska vanligt i dag att många veckopendlar till sina jobb. Det kan bero på att partnern har ett jobb på hemorten och barnen går på förskola eller skola även där. Då kanske det enda alternativet är att en i familjen tvingas veckopendla. Ofta bor och jobbar man då på annan ort från måndagar till torsdagar. Det kan vara påfrestande att leva på detta vis, men som sagt finns det inget annat alternativ för vissa. För många som veckopendlar brukar även ekonomin spela en stor roll. Det är dyrt att resa till och från jobbet om man till exempel bor på landet, långt uppe i Norrland eller dylikt samt att man ändå har många mil att resa och kommunala erbjudanden inte fungerar som man önskar. Det är inte alltid tåg eller buss passar den egna tidtabellen.

Var ska man vara folkbokförd om man veckopendlar?

Det är viktigt att söka svaret på denna fråga innan du börjar ditt nya jobb, och det är Skatteverket som du ska fråga. Har du mer än en bostad och bor i varje bostad minst en gång i veckan eller under två gånger varannan vecka är det din bostadssituation som bestämmer var du ska vara folkbokförd någonstans. Dessa kriterier är det som gäller:

• Bor du med din familj, till exempel sambo, make, maka, registrerad partner, barn som bor hemma ska du vara folkbokförd där de bor.

• Beroende på var din arbetsplats är belägen eller om du studerar på högskola eller universitet och egentligen bor på en annan ort (studier jämställs då med arbete).

Ja, då är det här du ska vara folkbokförd.

• Även bostadens storlek och standard kan vara avgörande för var din folkbokföring bör vara.

• Eller så är saken beroende av hur ofta du bor i dina olika bostäder.