Det säger sig väl självt att veckopendling till och från jobbet inte är bra varken för psyket eller för familjen. Givetvis ökar risken för ohälsa och stress när man tvingas pendla och vara borta från nära och kära så mycket. Därför krävs det att man tillsammans planerar att göra saker ihop när man är hemma. Psykisk stress kan även orsaka utmattningssyndrom och det är väldigt viktigt att både själv känna av kroppens signaler och att partnern observerar om man beter sig annorlunda. Även blodtrycket kan påverkas och magproblem kan uppstå. Kanske undviker man kontakt, är ovanligt trött, och man ska även återhämta sig under helgen. Barnen och partnern kanske vill göra saker som inte hinns med under veckan, och kanske vill även anhöriga ses. Helgerna kan på sätt inte leda till den återhämtning man behöver. Samtidigt är det viktigt att inte glömma bort familj och vänner.

Familjen påverkas

Det är inte bara den som arbetar borta i veckorna som påverkas, utan hela familjen. Barnen saknar en förälder, särskilt på kvällarna när middagen ska ätas. Det brukar var familjens högtid, där alla får berätta om sin dag. Ofta har barnen aktiviteter och saknar nog sin mamma eller pappa på matcher eller uppvisningar. Enligt undersökningar som har gjorts visar statistiken att separation eller skilsmässa är vanligare bland familjer där en av föräldrarna veckopendlar. Därför är god kommunikation väldigt viktigt i dessa situationer. Det finns några bra tips för att må bra när man veckopendlar och dessa är:

• Försök hitta ett sätt att resa på som passar. Viktigt är även att vara utvilad när man ska resa.

• Jobba inte över, utan sluta i tid.

• Träna lite och lägga sig tidigt på kvällarna är viktigt. Då orkar man lättare med familj och vänner på helgerna.

• Lyssna på kroppens signaler. Ökat blodtryck, viktuppgång och förhöjt kolesterol kan vara början till utmattningssyndrom.